Alte servicii - aspl-sulina

Go to content
Informații publice
Alte servicii prestate de S.C. ASPL SULINA S.R.L.
Societatea comercială A.S.P.L. SULINA S.R.L. furnizează, de asemenea, o serie de servicii de utilitate publică, altele decât cele ale principalelor domenii de activitate.
Tarifele percepute sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sulina nr.13/09.02.2011.
Nr.crt.
Denumirea serviciului
Tarife
1
Închiriere tractor
- în funcţiune
53,50 lei/oră
- în staţionare
8,76 lei/oră
2
Închiriere autovehicul ARO
- în funcţiune
101,16 lei/oră
- în staţionare
19,66 lei/oră
3
Închiriere Europubele
6,55 lei/lună
4
Prestări servicii atelier reparaţii
8,50 lei/oră
5
Aviz de construcţie
- persoane fizice
24,64 lei
- persoane juridice
36,99 lei
6
Eliberare adeverinţe
- persoane fizice
4,91 lei
- persoane juridice
6,20 lei
7
Copiere XEROX
- o singură faţă
0,38 lei
- faţă - verso
0,67 lei
8
Tarif urgenţă eliberare adeverinţe şi avize
- persoane fizice
8,64 lei
- persoane juridice
12,31 lei
La tarifele menţionate mai sus se va calcula T.V.A.
Tarifele sunt indexate lunar cu indicele de inflaţie comunicat de către Institutul Naţional de Statistică.
ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Back to content