Determinare cantitați deșeuri - aspl-sulina

Du-te la conținut
Determinarea cantității de deșeuri
Determinare cantitate deşeuri

Determinarea cantităţii de deşeuri asimilabile celor menajere se face în conformitate cu Standardul Român pentru Salubrizarea localităţilor SR 13400/2007 - actualizat în anul 2016.

Tabelul de mai jos conţine elementele ce stau la baza determinării cantităţii de deşeuri asimilabile celor menajere în funcţie de destinaţia clădirii în care se produc respectivele deşeuri.
Destinaţia clădirii
Unitatea de măsură specifică (ums)
Indicele de producere (kg/ums/zi)
Indicele de producere (kg/ums/lună)
Indicele de producere (mc/ums/zi)
Indicele de producere (mc/ums/lună)
Administrativă / Birouri
10 mp
0,45
13,50
0,0020
0,060
Industrială / Depozite
10 mp
1,00
30
0,0045
0,135
Magazin
10 mp
1,80
54
0,0080
0,240
Restaurant
Masă pregătită
0,96
28,80
0,043
1,290
Şcoală
Elev
0,11
3,30
0,0005
0,015
Spital
Pat
3,62
108,60
0,016
0,480
Internat / Cămin
Persoană
1,50
45
0,0068
0,204
Casă de odihnă
Persoană
1,35
40,50
0,0061
0,183
Grădiniţă Persoană
Persoană
1,35
40,50
0,0061
0,183
Azil de bătrâni
Persoană
1,35
40,50
0,0061
0,183
Hotel de cat.I
Cameră
1,35
40,50
0,0061
0,183
Hotel de cat.I
Masă pregătită
0,90
27
0,0040
0,120
Hotel de alte categorii
Cameră
0,96
28,80
0,0043
0,129
Casă de vacanţă
Cameră
0,96
28,80
0,0043
0,129
Terasă
10 mp
0,45
13,50
0,0020
0,060
Camping pentru rulote
Remorcă /  Cort
2,50 - 4,50
75 - 135
0,0011
0,033
Bar
10 mp
1,00
30
0,0045
0,135
Exemplu de calcul:

Indicele de producere a deşeurilor menajere în cazul unui magazin este de 0,24 mc/10 mp/lună. Dacă presupunem că respectivul magazin are o suprafaţă de 50 mp, (suprafaţa de calcul = 50 mp / 10 mp unitatea de măsură specifică = 5) indicele de producere a deşeurilor menajere se calculează astfel: 5 x 0,24 = 1,2 mc/lună. Se are în vedere greutatea specifică de 220 kg/mc înscrisă în limitele prevăzute de standardul SR 13400/2007.
ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Înapoi la cuprins