Listă documente de interes public - aspl-sulina

Go to content
Informații publice
Lista documentelor de interes public
Nr. crt.DocumentDescriere
Modalitatea de informare
1Organigrama S.C. ASPL Sulina S.R.L.Structura organizatorică a S.C. ASPL Sulina S.R.L.Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
2Buget anualDocument aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al orașului Sulina, cu veniturile și cheltuielile destinate bunei funcționări a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
3Hotărâri asociat unic
Hotărâri ale Consiliului Local al orașului Sulina ce privesc activitatea S.C. ASPL Sulina S.R.L.
Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
4Decizii ale Consiliului de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L.
Decizii emise de Consiliul de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. pentru buna funcționare a acestei societăți comerciale
Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
5Comunicate, anunțuri și informări de presăDocumente de informare generală a persoanelor interesate, precum și a mass-media cu privire la activitatea S.C. ASPL Sulina S.R.L.
Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
6Întrebări frecventeLista întrebărilor frecvente și a răspunsurilor formulate la acestea de către S.C. ASPL Sulina S.R.L.
Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
7Modele contracte de prestări serviciiModelul documentelor încheiate între S.C. ASPL Sulina S.R.L. și agenți economici / instituții / populație pentru prestarea de servicii
La solicitare
8Modele cereriModel solicitări diverse
La solicitare
ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Back to content