Tarife nave românești - aspl-sulina

Go to content
Tarife pentru navele maritime şi fluviale sub pavilion român
Nr.
crt.
Denumire tarif
Modalitate de calcul
1
Cheiaj
0,51 lei x lungimea navei (ml) x nr. zile calendaristice
2
Acvatoriu
5,83 lei x nr. zile calendaristice
3
Colectare gunoi menajer
1,71 lei / persoană x nr. zile de colectare
4
Saci menajeri
0,84 lei / sac
5
Aprovizionare cu apă potabilă
contravaloare apă furnizor + întreţinere reţele apă potabilă (0,14 lei / mc)
6
Aprovizionare cu energie electrică
contravaloare Kw furnizor + tarif refurnizare energie electrică (0,15 lei/Kw)
Tarifele menţionate la punctele 1 - 5 sunt indexate lunar cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
Alte tarife
Denumire tarif
Tarif
Tarif minimal de port pentru navele maritime româneşti
513,53 lei / navă
Tarif eliberare acord
267,47 lei / acord
Tarif eliberare aviz
855,90 lei/ aviz
Aceste tarife sunt indexate lunar cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
  • Tariful minimal de port se aplică o singur dată tuturor navelor maritime la intrarea în fiecare zonă portuară în parte;
  • Tariful de eliberare acord se percepe la solicitarea acordului pentru activităţile de transport naval şi activităţile conexe şi auxiliare acestora;
  • Tariful de eliberare aviz se percepe la solicitarea avizului pentru lucrări de investiţii şi de modernizare a infrastructurii portuare.
La tarifele menţionate mai sus se va calcula T.V.A.
ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Back to content