Întrebări frecvente - aspl-sulina

Go to content
Întrebări frecvente
Unde se pot încheia contracte de salubrizare?

Răspuns: La sediul S.C. ASPL Sulina S.R.L. situat în localitatea Sulina, judeţul Tulcea, str. I, nr.142.
Cum se procedează în cazul în care se doreşte modificarea contractului?

Răspuns: Clientul înaintează o cerere scrisă către S.C. ASPL Sulina S.R.L. Se încheie un act adiţional la contractul existent. Clientul trebuie să prezinte aceleaşi documente ca în cazul contractării.
Situații financiare


- Situații financiare aferente exercițiului financiar al anului 2017

ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Back to content